Соціальний захист

Система соціального захисту в широкому сенсі – це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій…

Соціальний захист – це система заходів правового, соціально-економічного та організаційного характеру, що гарантується і реалізовується державою длязабезпечення гідного життя, тобто матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства і вільного розвитку людини. Система соціального захисту в широкому сенсі – це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що представляють умови для забезпечення засобів існування:

  • працездатним громадянам – за рахунок особистого трудового вкладу, економічної самостійності та підприємництва;
  • соціально вразливим верствам – за рахунок держави, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.

Соціальний захист являє собою, з одного боку, функціональну систему, тобто систему напрямків, за якими вона здійснюється, а, з іншого – інституціональну, тобто систему інститутів, її забезпечують (держава, профспілки та інші громадські
організації).

В Україні соціальний захист здійснюється в таких організаційно-правових формах: державне соціальне страхування робітників і службовців, прирівняних до них осіб та їх сімей; соціальне страхування; додаткові форми соціального страхування за рахунок коштів окремих підприємств, фондів, творчих спілок. Найважливішим видом соціального захисту є пенсії (за віком, через інвалідність, за вислугу років, у разі втрати годувальника) і допомоги (через тимчасову непрацездатність, за вагітністю і пологами, на дітей малозабезпечених сімей, багатодітних і одиноких матерів, на оплату проїзду в санаторії тощо)

Сучасними пріоритетами вдосконалення системи соціального захисту безробітних в Україні є: удосконалення нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення та у сфері соціального захисту безробітних на страхових засадах; надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітним за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; створення стабільних фінансових засад соціального захисту населення
від безробіття, зміцнення інституційної спроможності державної служби зайнятості та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щодо забезпечення соціального захисту населення від
безробіття.

Мобілізація та військовий облік медпрацівників

Мобілізація та військовий облік медпрацівників   Публікація…

Особливості пенсійного забезпечення у 2023 році

Особливості пенсійного забезпечення…

НОВІ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

НОВІ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО…

© Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників охорони