Норми та правила охорони праці медичних працівників

Охорона праці

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до …

Законом України «Про охорону праці» визначено, що охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ: ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ

Сумісництво та суміщення: головні…

ОБМЕЖЕННЯ НА СУМІСНИЦТВО МЕДИКАМ СКАСОВАНО

ОБМЕЖЕННЯ НА СУМІСНИЦТВО МЕДИКАМ…

© Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників охорони