Бухгалтерський облік

Введення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996

Бухгалтерський облік  — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік – це система спостереження, контролю та керівництва за процесами формування фінансових показників підприємства, їх відображення та несення за них відповідальності. Об’єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов’язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Введення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.  Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе керівник, який здійснює керівництво підприємством, відповідно до законодавства та установчих документів.

СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ: ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ

Сумісництво та суміщення: головні…

ЗМІНИ ЗА ДОГОВОРАМИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ на 2023 РІК

ЗМІНИ ЗА ДОГОВОРАМИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ…

Виплати після звільнення: оподаткування та відображення в податковому розрахунку

Виплати після звільнення: оподаткування…

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД У ШТАТНОМУ РОЗПИСІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ…

© Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників охорони