COVID-19 ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку професійних захворювань» від 13.05.2020 року №394 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-pereliku-profesijnih-zahvoryuvan-i130520-394

Розділ V «Захворювання, викликані дією біологічних факторів» переліку професійних захворювань затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000р №1662, доповнено гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARSCoV-2

Визначено, що контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань є небезпечними та шкідливими речовинами і виробничими факторами, вплив яких може викликати зазначене професійне захворювання.

Встановлено перелік робіт та виробництва, на яких можливе виникнення даного професійного захворювання:

Робота медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійснені заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2.