ЗМІНИ ДО ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ. ВИПУСК 78 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

ЗМІНИ ДО ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ.

ВИПУСК 78 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 січня 2023 року № 138 були внесені зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»….

https://docs.google.com/document/d/1HWrYE6jPlb2cLyVUYCyhV6cK3H39C0AY/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ ВВЕДЕНО НОВІ ПРОФЕСІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ ВВЕДЕНО НОВІ ПРОФЕСІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Міністерство економіки України наказом від 29.12.2022 року №5573 (далі – наказ № 5573) затвердило зміни №11 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій»….

https://docs.google.com/document/d/1PTyHJ97GxoVIFjXxdNVmdVo-GByd3IZ8/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ: ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ

Сумісництво та суміщення: головні відмінності.
Багато питань стосовно сумісництва і суміщення потребує постійного роз’яснення для працівників закладів охорони здоров’я. Ми опрацювали дані питання та звели їх до порівняльної таблиці, де відмічені їх особливості.

https://docs.google.com/document/d/1u0XvYuOfTHKkm3pRy75nZV7dPMXMaAz5/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

ЗМІНИ ЗА ДОГОВОРАМИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ на 2023 РІК

ЗМІНИ ЗА ДОГОВОРАМИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ на 2023 РІК

Постановою Кабінету міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1268 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»№ 410 від 25 квітня 2018 року та постанови «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» № 1440 від 29 грудня 2021 року.

https://docs.google.com/document/d/1-F_qxG6zi3OpVFOqqjczIPdpqq0tN-nZ/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

 

ЧИ ОБМЕЖУЄТЬСЯ РОБОЧА ЗМІНА ВОДІЇВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ 12 ГОДИНАМИ?

ЧИ ОБМЕЖУЄТЬСЯ РОБОЧА ЗМІНА ВОДІЇВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ 12 ГОДИНАМИ?

24 червня 2021 року  Міністерство Інфраструктури України наказом від 24.06.2021 №337 «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340» внесло зміни до п.1.4 Положення. Змінами передбачено, що «Положення не поширюється….

https://docs.google.com/document/d/1RveYFYIBcF6Dru54NqaYJusHaI9j7s8S/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Стрімкий розвиток та глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій, інтенсифікація інформаційних відносин створили умови, коли життя людини є майже немислиме без мобільного телефону, телевізора, комп’ютера та Інтернету.

Розвиток суспільних відносин став вимогою в цілому щодо розроблення, вдосконалення та оновлення нормативно-правової бази України, створення спеціальних юридичних норм та правил регулювання сфери інформаційних правовідносин.

https://docs.google.com/document/d/1pEKCoz5_sxvELdryjmZ35mX8alW_uXIy/edit?usp=sharing&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ

ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ

 ….

З огляду на вищевикладені вимоги наказу від 29.09.2017 № 807/1193/279, на лікарів та фельдшерів закладів охорони здоров’я покладається …….

https://docs.google.com/document/d/1JaLLxJ0c-g5kV0_dktQ55LClNoDe4dpi/edit?usp=sharing&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА

Відповідно до статті 116 КЗпП України роботодавець при звільненні працівника повинен здійснити виплати усіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював….

https://docs.google.com/document/d/1Dg-oXkwbO42FcqDln2LuYVfxaDNefo4M/edit?usp=sharing&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

 

 

 

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ

У законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «відсторонення від роботи», що на практиці призводить до помилок в застосуванні даного положення законодавства…

https://docs.google.com/document/d/14n96szqBUoUTeZxqN6dBhgnVUdUPI6SA/edit?usp=sharing&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ «СЕСТРА-ГОСПОДИНЯ»

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ «СЕСТРА-ГОСПОДИНЯ»

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2019р. №805 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» назву посади «Сестра-господиня» замінено на…..

https://docs.google.com/document/d/1GmAYid4AeLhgG_VV4aa-SCu3UVZ56APO/edit?usp=sharing&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true