МОЗ ЗАТВЕРДИЛО ТРИ НОВІ ЛІКАРСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

МОЗ ЗАТВЕРДИЛО ТРИ НОВІ ЛІКАРСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Наказом МОЗ «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 23.04.2021 № 799 (далі – наказ № 799) затверджено три нові кваліфікаційні характеристики:

  1. Лікар-гематолог-онколог дитячий.
  2. Лікар-хірург-дерматолог.
  3. Лікар-хірург-щелепно-лицевий.

https://drive.google.com/file/d/19JhvohSUPWnQZ8VNQ-8pK8oEmSqVx9to/view?usp=sharing

ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РІВНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЗА РІВНОЦІННУ ПРАЦЮ

ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РІВНОГО ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЗА РІВНОЦІННУ ПРАЦЮ

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ініційовано розроблення проєкту Закону України «Про рівне винагородження за рівноцінну працю».

Розроблення зазначеного проєкту здійснюватиметься:

  • відповідно до зобов’язань України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці №100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», приєднанням України до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC);
  • на виконання п. 4 Плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності.

https://drive.google.com/file/d/1LQJkjRYaj7KHpIturZrTN1NYf5D1rXRh/view?usp=sharing

 

 

ПРАВО НА РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПРАВО НА РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV визначено, що для забезпечення відновлення здоров’я застраховані особи мають право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності і спрямована на відновлення здоров’я працюючої особи та повернення її до суспільно-корисної праці, профілактику ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

https://drive.google.com/file/d/1Le2tLFnDBcf6U-S7ZsP7Vww5WGxuQUK-/view?usp=sharing

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

04.06.2021 набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», яким затверджено ряд документів:

https://drive.google.com/file/d/1BNV_X8mMTbWD9ZpzeUSBVHIhTiYKDlNt/view?usp=sharing

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА З ПІДПРИЄМСТВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА З ПІДПРИЄМСТВА

У відповідності до ст. 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Згідно зі ст. 8 Конституції України її норми є нормами прямої дії. У своєму листі від 20.12.2001 р. № 06/2-4/169 Міністерство праці та соціальної політики України вказує, що незаконне звільнення з роботи завжди є грубим порушенням законодавства про працю.

Таким чином, в контексті зазначеного листа, за незаконне звільнення, з будь-яких мотивів, передбачена кримінальна, а не адміністративна відповідальність за ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення.

https://drive.google.com/file/d/19IvCj9dzxBsOnmfhCd8XL4JiY-h4HGfO/view?usp=sharing