ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ У РАЗІ СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

https://drive.google.com/file/d/17SFbACfn9R6sh93nie3JiGMBo5TccCJP/view?usp=sharing

ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗРЯД ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ НА РОБОТУ

Підставою для прийняття на роботу працівника є наявність у штатному розписі підприємства вакансії за відповідною професією (посадою) з визначенням кваліфікаційної категорії, розряду, класу (згідно до пункту 16 Загальних положень Розділу 1 та пункту 17 Загальних положень Розділу 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. (далі – Довідник).
https://drive.google.com/file/d/1kQR7KZ016hRC2Nm2mgdD3ZL26f9Tu5g3/view?usp=sharing

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Хто може бути членом цієї комісії? Членом ревізійної комісії може бути виключно лише член профспілки.

Голова та члени ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Ревізійна комісія організації профспілки в своїй діяльності незалежна від виборних органів організації профспілки та є підконтрольною і підзвітною лише тим органам, що її обрали, а саме зборам чи конференції.

https://drive.google.com/file/d/1UMpsbm3FBRuQQbmuDB2ZFKiIXuqhmY3g/view?usp=sharing

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ СКАСУВАЛА ПАПЕРОВІ ТРУДОВІ КНИЖКИ. ВСЯ ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ВІДОБРАЖАТИМЕТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ СКАСУВАЛА ПАПЕРОВІ ТРУДОВІ КНИЖКИ.

ВСЯ ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ВІДОБРАЖАТИМЕТЬСЯ

В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ.

З 10 червня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-IX, яким передбачено облік трудової діяльності працівника не за паперовими трудовими книжками, а за електронними.

Перехід виключно до електронних трудових книжок триватиме протягом п’яти років. Але паперові трудові не зникнуть ще протягом цього перехідного періоду – лише після того, як Пенсійний фонд України внесе інформацію зі всіх паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб.

https://drive.google.com/file/d/1fFyIDbQpYHmc81G4ZwIY1iphHrL3hHGw/view?usp=sharing