НОРМА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОРА

НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ

МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОРА

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 31.10.2018 № 1977 додало кваліфікаційну характеристику медичного директора до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Медичному директору встановлені кваліфікаційні вимоги – вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».

https://drive.google.com/file/d/1Iz3e6lsUQSrHQXZZmBOLK-6Wl0dM7Uyb/view?usp=sharing

ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ. ХТО МОЖЕ ЙТИ В ДЕКРЕТ, ОКРІМ МАМИ, ТА ЯК ЙОГО ОФОРМИТИ НА РОДИЧА?

ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ.

ХТО МОЖЕ ЙТИ В ДЕКРЕТ, ОКРІМ МАМИ,

ТА ЯК ЙОГО ОФОРМИТИ НА РОДИЧА?

Піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, крім мами, мають право тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків згідно статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 Закону України «Про відпустки».

Декретна відпустка для догляду за дитиною може бути двох видів:

–  оплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років;

– без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).

https://drive.google.com/file/d/1S6-o9BGacPrFDGEHQBtYRM3EMVegX_H7/view?usp=sharing

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ АБО ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ В НІЙ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ АБО ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ В НІЙ

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Існують випадки, коли трудова книжка відсутня або відсутні відповідні записи у ній, а також не збереглися документи про стаж роботи.

https://drive.google.com/file/d/14tx4lm3N-lX52eYsodLOEQBe4IywN5QF/view?usp=sharing

 

НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ

ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Офіційне спілкування депутата місцевої ради з органами влади, підприємствами, установами, організаціями складається з надсилання депутатських запитів та звернень та отримання відповіді на них. Закон Украйни «Про статус депутатів місцевих рад» надає право депутату звертатися до будь-якого органу, розташованого на території ради, з вимогами вирішити питання, віднесені до їхньої компетенції.

https://drive.google.com/file/d/11PbRpV0nnQ_x7uIlFBKjHmq3Q51I9Ggu/view?usp=sharing

 

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЇХ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Закладам охорони здоров’я (далі – підприємство) постійно бракує коштів, щоб забезпечити якісне надання медичною допомоги населенню. Коштів, отриманих від НСЗУ, не завжди вистачає навіть на виплату зарплат та на витратні матеріали. Недосяжними залишаються: модернізація обладнання, закупівля медичних препаратів, ремонтні роботи, інше. Це спонукає підприємство постійно шукати додаткові джерела фінансування.

https://drive.google.com/file/d/1czZglFrTLI_c9WQUpios0WJwh4604CHJ/view?usp=sharing

ПРО НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ «ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (ДРУКУВАННЯ)»

ПРО НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ «ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (ДРУКУВАННЯ)»

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. №327 (зі змінами, далі – Класифікатор) більше не містить 5 застарілих назв професій друкарок – «Друкарка» (код 4111); «Друкарка диктофонної групи» (код 4111); «Друкарка редакції» (код 4111); «Друкарка, що працює з іноземним текстом» (код 4111); «Секретар-друкарка» (код 4111).

https://drive.google.com/file/d/1W8xJY4lB0Ib2RAmKcsxO8rat82jlGy5z/view?usp=sharing