РОБОТА ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ АБО НЕНОРМОВАНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ

РОБОТА ЗА УМОВ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ АБО НЕНОРМОВАНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ

Карантинні обмеження зумовили додатковий попит на нестандартні режими праці, зокрема, неповну зайнятість.

Неповна зайнятість – це зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційної відпрацьованому часу або залежно від виробітку (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення»).

https://drive.google.com/file/d/1kEjJA2FBXawAIex1uOgM0DAgVWKNKUdp/view?usp=sharing

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАМІНИ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ НА ДІТЕЙ ГРОШОВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

Під час прийняття на роботу на кожного працівника оформлюють особову картку за формою № П-2 (затверджена спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 № 495/656). У п. 10 картки відображається сімейний стан працівника і склад його сім’ї. Якщо відомості про наявність двох дітей зазначені в особовій картці, то це означає, що роботодавець знав про право працівниці на додаткову відпустку на дітей і повинен запропонувати їй надати копії свідоцтв про народження дітей.

https://drive.google.com/file/d/1A7z0IvrIZ5gP25fnTLEng1hUf-zrEVPG/view?usp=sharing

 

ЗВІЛЬНЕННЯ СУМІСНИКА

На співробітника, який працює за сумісництвом, поширюються всі права та обов’язки, передбачені трудовим законодавством.

Відповідно і звільнення сумісника здійснюється у такому ж порядку, що і звільнення людини, яка працює повний день.

Проте, Кодекс законів про працю містись норму щодо сумісників, формулювання якої дозволяє тлумачити її двояко.

https://drive.google.com/file/d/1C_JqVd5NCggGeHlS5aX65L6ectflCyBF/view?usp=sharing

 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ! ЩО ТРЕБА ЗНАТИ?

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВІДПОВІДІ НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

 

У ході ведення господарської діяльності закладами охорони здоров’я України керівникам надходять запити на одержання інформацій від різних суб’єктів правовідносин таких, як слідчі, прокурори, адвокати тощо.

Одним із запитів на одержання інформацій є адвокатський запит.

https://drive.google.com/file/d/1CKYI2rQn4kpzROsTUc7v5j2QxSq9Wipd/view?usp=sharing

 

НОВІ ПРАВИЛА ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА НАДОМНОЇ РОБОТИ

04.02.2021р Верховною Радою України внесені зміни до Кодексу законів про працю України шляхом прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» № 1213-IX (далі -Закон).

Законом запроваджується два самостійних види (форми) роботи – дистанційна та надомна.

https://drive.google.com/file/d/1uSteO0SNR6Sohx36JArYMBIH4u166efn/view?usp=sharing

 

ПРО ШТАТНИЙ РОЗПИС

Якщо на підприємстві виникає питання: чи включаються до штатного розпису посади, на яких працюють сумісники, то вирішенням такого питання можливий такий підхід.

Підприємство має право самостійно визначати свою організаційну структуру и встановлювати чисельність працівників і штатний розпис на підставі частини 3 статті 64 Господарського кодексу України.

Штатний розпис – це організаційний документ, який встановлює для конкретного підприємства структуру, штати, посадові оклади працівників, а також визначає найменування посад (професій), кількість штатних працівників та розмір окладів, надбавок і доплат для кожної професії, при умові, що останні передбачені системою оплати праці і мають постійний характер.

https://drive.google.com/file/d/1ZoXvpEzrnO7u1uwy23tY5EO5-JVLJkPn/view?usp=sharing

 

 

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 2021

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 2021
25 лютого набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою встановлюється порядок реалізації Програми медичних гарантій з 1 квітня 2021 року.
https://drive.google.com/file/d/1nLSJ1C1wpBbYd5JVOEiKUnMazipcTPgi/view?usp=sharing