ПОРЯДОК ТА РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ МЕДИКАМ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО СМЕРТІ ЧЕРЕЗ COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1bx897ZWVYqOaIiuGu7hMNyEUMffab2hb/view?usp=sharing

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО КОРЕКТНОГО ВНЕСЕННЯ ДАНИХ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДО ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ

https://drive.google.com/file/d/1MjQC0f4u-Klk_GKup7ndBz4IXJdRKw-u/view?usp=sharing

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАДАЮТЬ АМБУЛАТОРНУ ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) ТА ТРЕТИННУ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

https://drive.google.com/file/d/12xjNPU6hmMtzPPQxUJPw6GCYL0d4juW/view?usp=sharing

COVID-19: ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКИ ЗА ЛІКАРНЯНИМИ ЧЕРЕЗ ІЗОЛЯЦІЮ ПОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО

Для отримання фінансування від Фонду соціального страхування України допомог за лікарняними листками, виданими у зв‘язку з ізоляцією від COVID-19, страхувальники  (роботодавці) мають формувати окремі заяви – розрахунки, до яких не включаються лікарняні з інших причин непрацездатності.

Так, у разі подання працівниками лікарняних листків із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11», на їх підставі формується окрема заява – розрахунок, до якої необхідно включати лише зазначені листки непрацездатності.

При формуванні такої заяви – розрахунку роботадавець у Додатку 1.1 у колонці 10 вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19.

За лікарняними листками, виданими з інших причин, формується заяви – розрахунок на загальних підставах.

Докладніше про прийом заяв-розрахунків: t.me/socialfund/322.

ОСНОВНІ КРОКИ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ У КП

ОСНОВНІ КРОКИ

УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ У КП

Після перетворення в КНП «старий» колективний договір медичного закладу зберігає чинність (ч. 3 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII; ч. 2 ст. 17 Кодексу законів про працю України; далі — Закон про колективні договори і угоди; КЗпП).

Однак, небюджетний статус відкриває ширші можливості в організації та оплаті праці. Тому одне із завдань реформованого ЗОЗ — по-новому прописати трудові й соціально-економічні стандарти в колдоговорі. Допоможуть: новий інструмент — Методичні рекомендації та роз’яснення з питань укладення колективних договорів комунальних некомерційних підприємств, затверджені рішенням консультативно-дорадчої групи з питань удосконалення законодавства у сфері надання первинної медичної допомоги від 02.03.2020 № 1 (далі — Методрекомендації – додаються за посиланням https://drive.google.com/open?id=1faxhCZC3O0OJg7G7guPyEP0DoMFiS10w), а також наші роз’яснення та поради.

АЛГОРИТМ ІЗ ВОСЬМИ КРОКІВ

УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ КНП

1. Повідомлення будь якої сторони переговорів про її початок

Процедура починається з того, що одна сторона майбутнього колдоговору ініціює переговори щодо його розроблення та повідомляє про свою ініціативу другу сторону.

Сторони колективного договору:

1) роботодавець;

2) один або кілька профспілкових органів, а за їх відсутності — представники працівників, обрані й уповноважені трудовим колективом (ст. 3 Закону про колективні договори і угоди).

Ініціювати переговори має право кожна зі сторін. Однак частіше ініціатором є профспілкова сторона. Відповідне рішення профком ухвалює на своєму засіданні та оформлює протоколом, де також визначає членів робочої комісії зі свого боку (додаток 1 Методрекомендацій). Другу сторону профспілка повідомляє про переговори листом до керівника підприємства (додаток 2 Методрекомендацій).

Сторони мають розпочати переговори протягом семи днів із моменту повідомлення (ч. 3 ст. 10 Закону про колективні договори і угоди).

Наразі дія положень колективного договору поширюється на всіх працівників — незалежно від того, чи належать вони до членів професійної спілки (ст. 18 КЗпП). Відтворіть цю норму в тексті колдоговору. Пояснимо, чому.

Законотворці зареєстрували у ВРУ проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів» від 17.03.2020 № 3204-1 (далі — законопроєкт № 3204-1). Проєкт передбачає зміни і до статті 18 КЗпП — дія колдоговору поширюватиметься лише на тих працівників, які є членами профспілки. На інших працівників колдоговір поширюватиметься, лише якщо їх там зазначили.

На думку депутатів, поточна редакція статті 18 КЗпП дискримінаційна щодо членів профспілок, адже колдоговір — результат саме їхньої наполегливої праці. До того ж вони сплачують внески, тобто особистим коштом фінансують втілення загальних інтересів у колдоговорах.

Додайте до колдоговору обов’язковий пункт: «Дія положень цього колективного договору поширюється на всіх працівників — незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки».

Тоді, якщо законопроєкт № 3204-1 стане законом, не доведеться зайве вносити зміни до колективного договору.

2. Керівник КНП наказом створює робочу комісію

Колективні переговори розпочинає наказ, де керівник підприємства визначає:

 • персональний склад робочої комісії від роботодавця та профспілкової сторони (за згодою відповідно до рішення профкому);
 • строки переговорів щодо розроблення та узгодження проєкту колективного договору;
 • граничний термін проведення загальних зборів(конференції) трудового колективу з ухвалення проєкту.

До складу робочої комісії включайте рівну кількість представників від профспілкової сторони та роботодавця підприємства.

Члени комісії та запрошені спеціалісти підприємства мають гарантії на період переговорів та підготовки проєкту колдоговору: увільнення від основної роботи; збереження середнього заробітку; включення цього часу до трудового стажу (ст. 12 Закону про колективні договори і угоди).

Форму наказу про створення робочої комісії знайдете в додатку 4 Методрекомендацій.

3. Комісія готує та затверджує проект колдоговору

Робоча комісія розробляє проект колективного договору. Головні розділи:

 • організація, нормування і оплата праці;
 • гарантії, компенсації, пільги;
 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови й охорона праці;
 • організація оздоровлення і відпочинку працівників тощо.

Докладний перелік — у частині 1 статті 13 КЗпП. Колдоговір може встановлювати додаткові порівняно із законодавством:

 • гарантії та соціально-побутові пільги (ч. 2 ст. 13 КЗпП);
 • оплачувані відпустки (ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).
 • Засідання робочої комісії фіксуйте у протоколах. На першому засіданні:
 • визначте голову та секретаря комісії;
 • складіть графік, за яким розроблятимете окремі розділи колдоговору;
 • призначте відповідальних за їх підготовку.

Форму протоколу засідання комісії щодо затвердження порядку та графіка підготовки колдоговору містить додаток 5 Методрекомендацій.

Питання, з яких не дійшли згоди на обговореннях, фіксуйте в протоколах розбіжностей (додаток 6 Методрекомендацій).

Після узгодження всіх розбіжностей комісія скликає останнє засідання, на якому затверджує проект колективного договору. Далі його розглядатимуть загальні збори (конференція) трудового колективу.

4. Трудовий колектив обговорює, корегує та схвалює колдоговір

Колдоговір схвалюють загальні збори( конференція) трудового колективу. Схвалення законне, якщо дотримаєте вимог до кількості присутніх:

 • загальні збори — понад половина загальної кількості працівників підприємства;
 • конференція — щонайменше дві третини делегатів.

Підстава — стаття 20 Закону «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 № 9500-X.

5. Трудовий колектив у разі потреби поновлює переговори

Імовірно, працівників влаштує не все, тож певні положення доведеться змінити. Зміни та/або нові редакції пунктів зафіксуйте в протоколі. Щоб ввести їх до колдоговору, маєте 10 днів (ч. 2 ст. 13 Закону про колективні договори і угоди).

Відтак знову скличте збори (конференцію) і схваліть остаточний проєкт колдоговору.

6. Сторони підписують колдоговір

Після того як загальні збори( конференція) трудового колективу схвалили проект і зафіксували відповідне рішення в протоколі, сторони підписують колдоговір протягом п’яти днів з моменту схвалення (ч. 3 ст. 13 Закону про колективні договори і угоди).

7. КНП подає колдоговір на повідомну реєстрацію

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації (ст. 15 КЗпП; ч. 11 ст. 9 Закону про колективні договори і угоди). Порядок повідомної реєстрації затвердив КМУ постановою від 13.02.2013 № 115 (в редакції від 21.08.2019 р. №768- далі — Порядок № 115). У серпні 2019 року Уряд уніс зміни до Порядку № 115 і спростив процедуру реєстрації. Відтоді підприємство подає на повідомну реєстрацію один примірник документа з додатками та супровідним листом. Подати можете в одному з трьох форматів:

 • на папері — із прошитими і пронумерованими сторінками;
 • як оригінал електронного документа з кваліфікованими електронними підписами;
 • як електронну копію оригіналу паперового документа (сканований документ), засвідчену кваліфікованою електронною печаткою.

Реєструючий орган не має права відмовити в повідомній реєстрації, повернути договір на доопрацювання, запитувати додаткові документи та висувати вимоги до оформлення договору. Натомість він має зареєструвати колдоговір протягом 14 робочих днів.

Колективний договір набирає чинності з дня підписання або з дня, зазначеного в ньому (ч. 2 ст. 9 Закону про колективні договори і угоди). Повідомна реєстрація на чинність колдоговору не впливає.

8. КНП ознайомлює працівників із колдоговором

Роботодавець зобов’язаний ознайомити із колдоговором всіх працівників (ч. 9 ст. 9 Закону про колективні договори і угоди). Факт ознайомлення працівника засвідчуються відміткою з підписом у спеціальній формі, наприклад у Журналі ознайомлення працівників із колдоговором. Ознайомлення з колдоговором — одне з питань інспектування з праці.

Нових працівників ознайомлюйте з колдоговором до початку роботи (ст. 29 КЗпП).

Якщо працівник відмовляється засвідчувати ознайомлення підписом, складіть акт про відмову.

Перехід на нові умови оплати праці може спричинити непорозуміння з працівниками. Методрекомендації радять вести діалог та пояснювати причини й наслідки змін. Допоможуть наочні презентації й усні консультації.

Матеріал підготував Сергій Стрижко провідний експерт Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України