КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ БОРОТЬБИ З COVID-19 ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» створено у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 64,7 млрд. грн. Фонд функціонує протягом дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

22 квітня 2020 року постановою № 302 Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі – Порядок).

Порядком визначені напрями спрямування коштів фонду, механізм подання та розгляду звернень про виділення коштів фонду, зокрема суб’єкти звернень, інформація та матеріали, які додаються до звернення, процедура прийняття рішення про виділення коштів із фонду, а також механізм виділення коштів з фонду, використання та звітування про використання коштів.

За рішенням і в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету кошти спрямовуються на:

 • заходи спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема, на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • додаткові доплати до заробітної плати медичним  та іншім працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначений постановою  Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2020 року № 211 «Про  запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» до завершення здійснення зазначених заходів;
 • надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;
 • надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здорорв’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої звороби, у плрядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;
 • надання трансферту Пенсійному фонду України;
 • надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поворотній або безповоротній основі;
 • поповнення резервного фонду державного бюджету;
 • відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Щороку 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Підстава – указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 №685/2006. Цей день запровадили, щоб привернути увагу суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання до питань охорони праці; запобігти нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

Цього року він присвячений боротьбі з пандемією, смертельно  небезпечної недуги короно вірусної хвороби COVID-19, яка сьогодні вже панує у всьому світі.

Особливу увагу потрібно приділити захисту лікарів та інших медичних працівників, що перебувають в епіцентрі складної ситуації, виконуючи професійні обов’язки з надання медичної допомоги пацієнтам, збереження їх здоров’я та життя.

Дуже важливо, в умовах глобальної пандемії коронавірусу для запобігання поширення інфекції, захисту здоров’я громадян та надання допомоги хворим, об’єднати зусилля заради подолання наслідків епідемії.

Бажаємо всім здоров’я!

ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ТА УМОВИ НАДАННЯ В 2020 РОЦІ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТА МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КМУ постановою від 15.04.2020р. № 285 внесла зміни до постанови від 25.03.2020р. № 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджета місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2020-%D0%BF.

Змінами передбачено наступне:

 • До переліку закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу за програмою державних медичних гарантій, медичного обслуговування населення, доповнені первинна ланка медичної допомоги та заклади першої медичної допомоги, а також ті, які перебувають у процесі передачі між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області;
 • Обласні та Київська міська державні адміністрації мають проінформувати  МОЗ та Мінфін України про здійснений розподіл між бюджетами окремо за кожним напрямком використання субвенції, в тому числі на виплати доплат за березень 2020р. медичним працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації пандемії;

Серед напрямків використання субвенції доповнено:

 •  нормою «фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують  увагу та швидкість реакції.»;
 • можливість здійснювати доплату за березень 2020 р. медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії, у порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та інших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів  інфекційних хвороб, а також роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, затверджених Мінсоцполітики.

Провідний експерт з регулювання

соціально-трудових відносин                                                             Стрижко С.Д.

ХВОРОБА ПІД ЧАС «КАРАНТИННОЇ» ВІДПУСТКИ! ЧИ ОПЛАТЯТЬ ЛІКАРНЯНИЙ?

Спеціалісти ГУ Держпраці пояснили, чи оплачувати листок непрацездатності, виданий працівнику у період перебування його у відпустці без збереження зарплати на час карантину?

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження зарплати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням (ст. 23  Закону № 1105)

Отже, у випадку перебування працівників у відпустці без збереження зарплати на час карантину, яку надано згідно з ч.1, 3 ст.26 Закону про відпустки час хвороби працівника, підкріплений листком непрацездатності, не оплачують.

Неоплачувана відпустка на час карантину може перевищувати ліміт в 15 календарних днів.

У зв’язку з прийняттям Закону № 530 до ст.84 КЗпП та ст.26 Закону №504 внесені зміни. Змінами передбачено, що у разі встановлення Кабміном карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не включається у загальний строк.

Тобто, працівник за згодою із роботодавцем може отримати відпустку без збереження заробітної плати на весь час дії карантину. У разі особистої потреби (за сімейними обставинами) працівник може скористатися такою відпусткою у інший період на строк до 15 календарних днів.

Якщо працівник бере відпустку без збереження заробітної плати під час карантину, в заяві слід зазначити «у зв’язку із запровадженням карантину», а також зробити посилання на постанову КМУ, за якою вводиться карантин. Наразі це – Постанова КМУ від 11.03.2020 №211.

Також слід звернути увагу!

Період карантину може бути продовжено. У цьому випадку така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки буде провадитись такий режим. 

Експерт з питань соціального захисту

та пенсійного забезпечення                                                       Каралецька Н.Ф

+380686509251

ПРО ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

З метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19)», гармонізації законодавства відповідно до потреб здійснення протиепідемічних заходів, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 555-ІХ, який набирає чинності з 18 квітня 2020 року ( далі – Закон).

Цим Законом актуалізовані поняття самоізоляція, обсервація, спеціалізовані лікарні.

Передбачені тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Дозволяється утворення органами державної влади, органами місцевого самоврядування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для здійснення заходів з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) без необхідності виконання відповідними закладами охорони здоров’я додаткових вимог, пов’язаних із ліцензійними умовами діяльності, та з можливістю використання приміщень і майна інших закладів і установ для розгортання таких шпиталів.

Вимоги до тимчасових закладів охорони здоров’я та порядок їх створення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) заклади охорони здоров’я можуть залучати додатково, на умовах контракту медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам, у разі наявності у медичного працівника на момент укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування та форми власності роботодавця, за таким медичним працівником на строк дії контракту зберігається його основне місце роботи і посада, а оплата праці за основним місцем роботи здійснюється за фактично виконану роботу. Порядок укладення контракту, його типова форма та розмір оплати праці за контрактом, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Тимчасово запроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку зазначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

Провідний юрисконсульт                                                         Малкова В.А.

ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮТЬ…

Наразі дуже актуальними залишаються  питання забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та захисту їх прав та інтересів. На цьому тижні профспілкові організації не припиняли роботу щодо їх вирішення.

Так, профспілкові організації закладів охорони здоров’я м. Кам’янське власним коштом закуповують маски багаторазового використання –більше 100 шт., гумові захисні рукавички-500 шт.

Профспілкові організації закладів охорони здоров’я м. Кривий Ріг співпрацюють із волонтерами щодо пошиття захисних масок – вже 6000 масок виготовлено та передано до міських лікарень № 2, 7, 8, 11.

Нікопольська міська організація профспілки працівників охорони здоров’я України проводить роботу щодо забезпечення трансферу для медичних працівників на роботу та з роботи.

Дніпропетровська міська організація профспілки працівників охорони здоров’я України здійснює постійний моніторинг виплати заробітної плати працівникам закладів, вирішує питання щодо недопущення порушення трудових прав членів профспілки.

Ратушна С.

ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19 У ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ!

https://obkom.dp.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

ТУРБОТА ПРО МЕДИКІВ-СУМІСНА РОБОТА ВСІХ!

Onlain-конференція представників головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (Наталія Григор’єва), управління виконавчої дирекції ФСС у Дніпропетровській області (Надія Братко), Дніпропетровської обласної профспілки працівників охорони здоров’я (Ольга Валевська) та експерта з питань профпатології департаменту охорони здоров’я ДОДА (Світлана Харківська) визначила напрями сумісної роботи з питань проведення розслідування гострого професійних захворювань на підприємствах охорони здоров’я пов’язаних із CОVID-19.

        Напрацьовані схеми та алгоритми дій, у випадку захворювання медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID-19, будуть направлені до закладів/підприємств охорони здоров’я.

Також, такі документи, Ви можете знайти в розділі “Охорона праці” на цьому сайті.

Дуже сподіваємося, що нікому не прийдеться проводити такі розслідування!

Бажаємо медичним працівникам здоров’я!

Алгоритм дій закладу охорони здоров’я після отримання повідомлення про гостре професійне захворювання(отруєння) працівника ЗОЗ під час надання ним медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID – 19

https://drive.google.com/open?id=1VLasDJQTqDrseRDwqQ0LegZEYdLw8o2n

Пенсійним фондом проведено автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/17775-pensijnim-fondom-provedeno-avtomatichnij-pererakhunok-pensij-pratsyuyuchim-pensioneram.html-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82