ЧЛЕНИ СІМ’Ї, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ У РАЗІ СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

https://drive.google.com/file/d/17SFbACfn9R6sh93nie3JiGMBo5TccCJP/view?usp=sharing