ХТО МАЄ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ ПІЛЬГУ В 2020?

ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОКАЗНИКА ГРАНИЧНОГО ДОХОДУ ДЛЯ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідно до Податкового кодексу, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги (ПСП).  ПСП застосовують до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПК).

З 1 січня 2020 розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи дорівнює 2102 грн. Таким чином граничний дохід для застосування ПСП у 2020 році становить: 2102 грн х 1,4 = 2940 грн.

Розмір же мінімальної зарплати з 1 січня становить 4 723 грн. Таким чином ПСП не будуть застосовувати до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 4 723 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2020 рік – 2 940 грн.

Розмір загальної ПСП на 2020 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ): 2102 грн х 50% = 1051,00 грн.

Розглянемо випадки, коли працівники можуть скористатися загальною ПСП. Наприклад, працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу. Зокрема, якщо працівник працює на 0,6 ставки, то гарантований мінімальний розмір його зарплати: 4723 грн х 0,6 = 2833,80 грн. Зазначимо, що ПК не містить обмежень щодо графіку і умов роботи, а визначає лише граничний розмір зарплати, який надає право на застосування ПСП. Крім того, за певних ситуацій (відпустка без збереження зарплати, відпустка по догляду за дитиною до 3 років, прогули тощо), якщо працівник не відпрацював місячної норми робочого часу, зарплата за місяць теж може бути меншою, ніж 2940 грн, і, відповідно, виникатиме право на загальну ПСП.

Варто згадати й про окремі категорії осіб, які за певних умов матимуть право на ПСП у 2020 році навіть за такого рівня мінімальної зарплати.

Ідеться про застосування ПСП на дітей на підставі абз. 2 пп. 169.4.1 Податкового Кодексу. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених ПК, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році – 2940 грн х кількість дітей).

Граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і у 2020 році становить:

– двоє дітей – 5 880 грн (2 940 грн х 2);

– троє дітей – 8 820 грн (2 940 грн х 3).

на основі матеріалів ЛІГА: ЗАКОН

Алла Босай тел. 7207719