Суміщення професій (посад)

Працівникам, які виконують у тому ж закладі (підприємстві) поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, проводиться доплата за суміщення професії (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт , виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

На підприємствах, розміри доплати за суміщення професій (посад) одному працівникові не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками й окладами суміщуваних посад працівників. За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівникові не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками й окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються в розмірі до 100% його тарифної ставки (окладу, посадового окладу).

У бюджетних установах оплата праці, яка регулюється постановами Кабінету Міністрів України, які для закладів/підприємств охорони здоров’я не обов’язкові для виконання, установлюється в дещо інших розмірах. Так, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та іншим працівникам установ охорони здоров’я, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, проводиться доплата за суміщення професії (посади), за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50% посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються за умови виконання роботи меншою кількістю працівників, ніж установлено нормами (нормативами).

Керівникам закладів охорони здоров’я та установ — лікарям та їх заступникам – лікарям дозволяється вести в закладі, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

Зазначена робота керівників закладів охорони здоров’я — лікарів та їх заступників повинна відображатись у відповідних медичних документах.

Доплати за розширений обсяг роботи або за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника не встановлюються керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.