Система безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я: є зміни

Кабінет міністрів України  постановою від 21.08.2019 р. № 798 вніс зміни до підрозділу «Мінестерство охорони здоров’я України» розд. 4 Переліку заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1133, визначивши МОЗ відповідальним за комплексне забезпечення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Крім того внесено зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018 р. № 302 (далі — Положення № 302), на яких зупинимось більш детально.

Передбачено, що всі фахівці у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти в зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства зобов’язані дотримуватися вимог до безперервного професійного розвитку, раніше такі фахівці мали право на безперервний професійний розвиток. Саме з метою перевірки дотримання ними вимог до професійного розвитку проводиться атестація фахівців у сфері охорони здоров’я.

Основні форми. З абз. 5 п. 4 Положення № 302 виключено норму, якою було передбачено таку обов’язкову складову безперервного професійного розвитку, як інформальна освіта. Відтепер до основних форм професійного розвитку належать (абз. 6 п. 4 Положення № 302):

  • участь у тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками;
  • медичне стажування за межами закладу, де працює фахівець;
  • дистанційне навчання, у тому числі з використанням електронних навчальних ресурсів, навчання на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тощо.

Організатори. На території України організаторами (провайдерами) заходів професійного розвитку, за які нараховуються бали, можуть бути МОЗ, МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, наукові установи та організації, заклади вищої освіти та заклади післядипломної освіти, професійні асоціації та спілки, організації роботодавців, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські підприємства, інші установи та організації тощо. Вимоги до заходів професійного розвитку, до організаторів (провайдерів) заходів професійного розвитку, порядок та умови внесення їх до реєстру організаторів (провайдерів) затверджує МОЗ.

Фінансування. Фінансування професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно до Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, затверджених постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 411, у порядку, затвердженому МОЗ з урахуванням принципу індивідуального виділення фіксованої суми коштів на професійний розвиток окремого лікаря, а також за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Одночасно з абз. 2 п. 7 Положення № 302 виключено норму, якою було передбачено, що оплата послуг за участь у заходах інформальної освіти та оплата користування електронними та інтернет-ресурсами в процесі інформальної освіти здійснюються фахівцями у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за рішенням роботодавця — за рахунок його коштів, інших джерел).

Гарантії. В Положенні № 302 прописані гарантії для фахівців у сфері охорони здоров’я на час проходження професійного розвитку. Так, у п. 7 Положення № 302 передбачено, що на час проходження професійного розвитку з відривом від виробництва за фахівцями зберігається середня заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, яких направляють для підвищення кваліфікації. Тобто відповідно до постанови КМУ від 28.06.1997 р. № 695 та постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 524.

Постановою № 798 передбачено, що роботодавці зобов’язані сприяти дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.

Організація та координація методичного забезпечення безперервного професійного розвитку, а також моніторинг його ефективності здійснюються не тільки МОЗ, а й агенцією з питань безперервного професійного розвитку, яка створюється МОЗ шляхом реорганізації Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (п. 8 Положення № 302).

З 1 липня 2020 року бали безперервного професійного розвитку за заходи, проведені в Україні, нараховуються виключно за заходи організаторів (провайдерів), що зареєстровані агенцією з питань безперервного професійного розвитку або міжнародними асоціаціями у сфері безперервного професійного розвитку/безперервної медичної освіти відповідно до переліку таких асоціацій, затвердженого МОЗ (п. 10 Положення № 302).

Постанова набрала чинності 30.08.2019 р., крім п.п. 6 п. 2 змін, затверджених постановою № 798, у частині, що стосується виконання функцій агенцією з питань безперервного професійного розвитку, який набирає чинності з 01.01.2020 р.