РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАМІНИ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ НА ДІТЕЙ ГРОШОВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

Під час прийняття на роботу на кожного працівника оформлюють особову картку за формою № П-2 (затверджена спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 № 495/656). У п. 10 картки відображається сімейний стан працівника і склад його сім’ї. Якщо відомості про наявність двох дітей зазначені в особовій картці, то це означає, що роботодавець знав про право працівниці на додаткову відпустку на дітей і повинен запропонувати їй надати копії свідоцтв про народження дітей.

https://drive.google.com/file/d/1A7z0IvrIZ5gP25fnTLEng1hUf-zrEVPG/view?usp=sharing