ПРО ШТАТНИЙ РОЗПИС

Якщо на підприємстві виникає питання: чи включаються до штатного розпису посади, на яких працюють сумісники, то вирішенням такого питання можливий такий підхід.

Підприємство має право самостійно визначати свою організаційну структуру и встановлювати чисельність працівників і штатний розпис на підставі частини 3 статті 64 Господарського кодексу України.

Штатний розпис – це організаційний документ, який встановлює для конкретного підприємства структуру, штати, посадові оклади працівників, а також визначає найменування посад (професій), кількість штатних працівників та розмір окладів, надбавок і доплат для кожної професії, при умові, що останні передбачені системою оплати праці і мають постійний характер.

https://drive.google.com/file/d/1ZoXvpEzrnO7u1uwy23tY5EO5-JVLJkPn/view?usp=sharing