ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗРЯД ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ НА РОБОТУ

Підставою для прийняття на роботу працівника є наявність у штатному розписі підприємства вакансії за відповідною професією (посадою) з визначенням кваліфікаційної категорії, розряду, класу (згідно до пункту 16 Загальних положень Розділу 1 та пункту 17 Загальних положень Розділу 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. (далі – Довідник).
https://drive.google.com/file/d/1kQR7KZ016hRC2Nm2mgdD3ZL26f9Tu5g3/view?usp=sharing