ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ТА УМОВИ НАДАННЯ В 2020 РОЦІ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТА МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КМУ постановою від 15.04.2020р. № 285 внесла зміни до постанови від 25.03.2020р. № 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджета місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2020-%D0%BF.

Змінами передбачено наступне:

  • До переліку закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу за програмою державних медичних гарантій, медичного обслуговування населення, доповнені первинна ланка медичної допомоги та заклади першої медичної допомоги, а також ті, які перебувають у процесі передачі між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області;
  • Обласні та Київська міська державні адміністрації мають проінформувати  МОЗ та Мінфін України про здійснений розподіл між бюджетами окремо за кожним напрямком використання субвенції, в тому числі на виплати доплат за березень 2020р. медичним працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації пандемії;

Серед напрямків використання субвенції доповнено:

  •  нормою «фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують  увагу та швидкість реакції.»;
  • можливість здійснювати доплату за березень 2020 р. медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії, у порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та інших працівників за період роботи з ліквідації епідемій і спалахів  інфекційних хвороб, а також роботи в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, затверджених Мінсоцполітики.

Провідний експерт з регулювання

соціально-трудових відносин                                                             Стрижко С.Д.