ПРО ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

З метою покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19)», гармонізації законодавства відповідно до потреб здійснення протиепідемічних заходів, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 555-ІХ, який набирає чинності з 18 квітня 2020 року ( далі – Закон).

Цим Законом актуалізовані поняття самоізоляція, обсервація, спеціалізовані лікарні.

Передбачені тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Дозволяється утворення органами державної влади, органами місцевого самоврядування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для здійснення заходів з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) без необхідності виконання відповідними закладами охорони здоров’я додаткових вимог, пов’язаних із ліцензійними умовами діяльності, та з можливістю використання приміщень і майна інших закладів і установ для розгортання таких шпиталів.

Вимоги до тимчасових закладів охорони здоров’я та порядок їх створення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) заклади охорони здоров’я можуть залучати додатково, на умовах контракту медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам, у разі наявності у медичного працівника на момент укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування та форми власності роботодавця, за таким медичним працівником на строк дії контракту зберігається його основне місце роботи і посада, а оплата праці за основним місцем роботи здійснюється за фактично виконану роботу. Порядок укладення контракту, його типова форма та розмір оплати праці за контрактом, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Тимчасово запроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку зазначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

Провідний юрисконсульт                                                         Малкова В.А.