ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Хто може бути членом цієї комісії? Членом ревізійної комісії може бути виключно лише член профспілки.

Голова та члени ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Ревізійна комісія організації профспілки в своїй діяльності незалежна від виборних органів організації профспілки та є підконтрольною і підзвітною лише тим органам, що її обрали, а саме зборам чи конференції.

https://drive.google.com/file/d/1UMpsbm3FBRuQQbmuDB2ZFKiIXuqhmY3g/view?usp=sharing