Пенсійним фондом проведено автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/17775-pensijnim-fondom-provedeno-avtomatichnij-pererakhunok-pensij-pratsyuyuchim-pensioneram.html-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82