Молоко за шкідливість

Норми та правила охорони праці медичніх працівників

Видавати чи ні…?

Видача безоплатного молока працівникам підприємства , які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, регламентується колективним договором підприємства.
При вирішенні цього питання необхідно керуватися:

 • ст. 166 КЗпП;
 • ст. 7 Закону України «Про охорону праці»;
 • постано¬вою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 44;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994;
 • Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого сере¬довища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248.

Покрокові дії для вирішення питання :

 • Наказ по підприємству про початок роботи щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці та створення комісії з атестації робочих;
 • Карти умов праці на кожне робоче місце;
 • Протоколи замірів шкідливих виробничих факторів на кожне робоче місце;
 • Спостережні листи;
 • Протоколи засідань комісії з атестації робочих місць;
 • Рішення атестаційної комісії ( затверджений Перелік посад, працюючим на яких пропонується видача безоплатного молока;
 • Наказ по підприємству про результати атестації робочих місць;
 • Внесення додатку до колдоговору із Переліком посад, працюючим на яких пропонується видача безоплатного молока.

N.B. Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС щодо надання безкоштовного молока від 16.12.87 р. № 731/П-13 та Пере¬лік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактич¬них цілях рекомендується вживання молока від 04.11.87 р. № 4430-87, скасовані розпорядженнями КМУ від 18.12.2017 р. № 1022-р. та від 20.01.2016 р. № 94-р

Інспектор з охорони праці Драган Олександра Миколаївна

Драган Олександра Миколаївна