Колективний договір

Колективний договір – це локальний нормативний акт, який укладається на підприємстві, закладі, організації незалежно від форм  власності та господарювання. Він укладається між роботодавцем, який використовує найману працю і має право юридичної особи, з  однієї сторони та профспілковою організацією (або декількома), а у разі  відсутності – представником працівників трудового колективу з іншої сторони.

Умови колективного договору, що погіршують порівнянно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів.

Під час реформування галузі, коли заклади охорони здоров’я реформуються на комунальні некомерційні підприємства, колективний договір відповідно до статті 97 КЗпП України повинен містити самостійно розроблені форму і систему оплати праці, тарифну сітку, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Вказані норми на  підприємствах повинні розроблятися самостійно, що у багатьох випадках викликає труднощі через відсутність досвіду та необхідної кваліфікації певних фахівців.

На допомогу сторонам, які  укладають колективні договори, ДООППОЗУ у 2019 році розробила методичні рекомендації з питань розроблення та укладення колективних договорів. ЦК Профспілки працівників  охорони здоров’я України розробила методичні рекомендації з цього питання окремо для Центрів первинної медико-санітарної допомоги та окремо для підприємств охорони здоров’я спецілізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги (дивись розділ нашого сайту «Методичні рекомендації»).

Фахівцями виконавчого апарату ДООППОЗУ за 2019 рік здійснено більше 40 експертних оцінок відповідності змісту колективних договорів вимогам чинного законодавства.

 Під час цієї роботи профспілковим комітетам та правозастосовчим працівникам цих закладів охорони здоров’я нами надана практична допомога щодо питань колдоговірної роботи, у тому числі розроблення розділу «Оплата праці». Ця робота продовжується за проханням керівників підприємств та голів профкомів вторинної і третинної ланки надання медичної допомоги.