Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про охорону праці на виробництві.

Для покращення роботи по здійсненню громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про охорону праці на виробництві, пропонуємо ознайомитися з методичними матеріалами по темі: поняття, повноваження та правові підстави здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
Матеріали додаються.

https://drive.google.com/file/d/1P9-JxYJI5HUGi4c4T3Yx2jj4bZiGz4K6/view?usp=sharing