ЗВІЛЬНЕННЯ СУМІСНИКА

На співробітника, який працює за сумісництвом, поширюються всі права та обов’язки, передбачені трудовим законодавством.

Відповідно і звільнення сумісника здійснюється у такому ж порядку, що і звільнення людини, яка працює повний день.

Проте, Кодекс законів про працю містись норму щодо сумісників, формулювання якої дозволяє тлумачити її двояко.

https://drive.google.com/file/d/1C_JqVd5NCggGeHlS5aX65L6ectflCyBF/view?usp=sharing