ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ЇХ ОСКАРЖЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ЇХ ОСКАРЖЕННЯ

Обов’язки працівника прописуються у декількох внутрішніх документах таких, як посадові (робочі) інструкції працівників, правилах внутрішнього розпорядку та іниши документами.

У разі невиконання трудових обов’язків, що визначаються статутами, положеннями або правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом підприємств, установ, організацій, в тому числі за порушення режиму трудового часу, до працівника можуть бути застосовані заходи….

https://docs.google.com/document/d/1VxUomA3syJXPfqBNDZiYs-3HUGAdcVRR/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true