ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ. ХТО МОЖЕ ЙТИ В ДЕКРЕТ, ОКРІМ МАМИ, ТА ЯК ЙОГО ОФОРМИТИ НА РОДИЧА?

ВІДПУСТКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ.

ХТО МОЖЕ ЙТИ В ДЕКРЕТ, ОКРІМ МАМИ,

ТА ЯК ЙОГО ОФОРМИТИ НА РОДИЧА?

Піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, крім мами, мають право тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків згідно статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 Закону України «Про відпустки».

Декретна відпустка для догляду за дитиною може бути двох видів:

–  оплачувана відпустка для догляду за дитиною до 3 років;

– без оплати до досягнення дитиною 6 років (тільки за медичними показниками).

https://drive.google.com/file/d/1S6-o9BGacPrFDGEHQBtYRM3EMVegX_H7/view?usp=sharing