ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД У ШТАТНОМУ РОЗПИСІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД У ШТАТНОМУ РОЗПИСІ

Якщо в закладі охорони здоров’я (далі – підприємство) найменування посад не відповідає Національному Класифікатору професій ДК 003:2010 із змінами та доповненнями (далі – Класифікатор),  то це є порушенням чинного законодавства та тягне за собою відповідальність згідно із…..

https://docs.google.com/document/d/15eeFNbED2Qo6GLBDH02x6FaEzXvOJUMW/edit?usp=share_link&ouid=111145658822404007295&rtpof=true&sd=true